Presentatie over Microbiële en anaerobe processen in bijenvolken

Ook dit najaar van 2017 ben ik weer beschikbaar om bij uw imkerverenging een presentatie te komen geven over Microbiële en anaerobe processen in bijenvolken.

Daarbij zal ik diverse ‘voor de imker onzichtbare processen’ uitleggen en op die manier mijn kennis en inzichten overdragen. Microbiologische processen zijn altijd en voortdurend in bijenvolken gaande. In het bijzonder gaat het om het alkalisch (minder zuur) worden en de betekenis van het ontstaan van anaerobe (zuurstofloze/zuurstofarme) omstandigheden. De sheets van deze presentatie vindt u hier.

Dergelijke belangrijke processen bepalen wat er met de bijen gebeurt, hoe de bijenvolken zich gedragen en of zich ziekten gaan voordoen. Ik kijk naar de bijenvolken als een microbiologisch systeem. In de presentatie leg ik zoveel mogelijk de relaties met de praktijk van het bijen houden. Voor u als imker is het mijn inziens interessant omdat het aan een optimaal beheer van uw bijenvolken zou kunnen bijdragen.

Presentaties over dit onderwerp, mijn werk en mijn onderzoek voor imkerverenigingen in België, Italië en Nederland zijn goed ontvangen.

Stuur mij graag een bericht, als u mij wilt uitnodigen om een presentatie te komen houden. Dat is mogelijk op dinsdag- en donderdagavonden, of eventueel op zaterdagen.

Met vriendelijke groet,
Maarten van Hoorn