Hoe werkt Ferro-Bee®?

Ferro-Bee® heeft meerdere werkingen

De belangrijkste werking is dat het de bijen actief houdt.Op basis van mijn inzichten in diverse problemen die zich met de bijenvolken voordoen en de ervaringen van vele imkers denk ik dat het een goede zaak zou zijn om de bijenvolken regelmatig van een klein beetje extra ijzer in de vorm van Ferro-Bee® te voorzien, d.w.z. eens in de 2 weken.

Ferro-Bee® zorgt ervoor dat voortdurend ijzer in de vorm van ijzer(II) aanwezig is. Dit is de enige vorm van ijzer die biologisch van belang is.

Wij denken dat de belangrijkste werking van Ferro-Bee® is dat het zorgt voor een juiste verhouding tussen ijzer(II) en mangaan(II), wanneer deze bij het optreden van een zuurstofarme of zuurstofloze situatie vrijkomen. Bij teveel mangaan(II) is de energieproductie veel lager. Zie voor verdere uitleg het artikel over anaerobe omstandigheden.

In de loop der tijd zijn door imkers die Ferro-Bee® als speciaal voedingssupplement aan hun bijenvolken toedienden ook andere effecten gerapporteerd. Wij denken dat deze te maken hebben met invloed van ijzer op de reproductie (hoeveelheid brood, darren).

Verschil met andere methoden

Bij mierenzuur, thymol en oxaalzuur wordt aanbevolen om deze afhankelijk van de aantallen mijten, of vanaf een bepaald tijdstip in het seizoen uit te voeren. In de gebruiksinstructies voor Ferro-Bee® geef ik aan op welke momenten het extra nuttig kan zijn om Ferro-Bee® toe te dienen. Het is beter om deze toedieningen te doen op basis van de weersomstandigheden (bijvoorbeeld vochtige omstandigheden) of andere zich voordoende ongunstige situaties (slome bijen), waarvan de gevolgen pas later tot uiting komen. Omdat Ferro-Bee® ook bij uitzonderlijke grote hoeveelheden geen nadelige effecten op de bijen heeft, kan Ferro-Bee® continu toegediend worden.

Product en methode

Ferro-Bee® niet alleen een product, maar ook een methode, oftewel in meerdere opzichten een hulpmiddel voor de imker om problemen in het najaar en de winter’, zoals bijvoorbeeld ‘verdwijnen, te voorkomen.

Toepassing van Ferro-Bee houdt de bijen actief.