Ferro-Bee®

Voedingsupplement voor bijen

Gebaseerd op natuurlijke stoffen

Niet giftig en niet dampend

Toepassen in de bestaande voeding

Het milieu verandert enorm tegenwoordig. Niet alleen in wat wij als mens kunnen zien, maar ook in de micro-natuur verandert veel.  Nitraten en andere stoffen uit de lucht vallen op onze bodem, onze planten en onze bloemen. Dit proces is niet van gisteren, maar is helaas al vele jaren gaande. De natuur verandert daardoor en krijgen vele dieren het daardoor enorm moeilijk. Ook onze bijen worden hierdoor geraakt.

Bijen en bijenvolken hebben ondersteuning nodig

De natuur een handje helpen

Ferro-Bee® werkt!

Houd uw bijenvolken sterk, gebruik Ferro-Bee®, gedurende het gehele seizoen.