Ferro-Bee®

Ik ben Maarten van Hoorn. Mijn werkzaamheden liggen op de kruispunten van idee, uitvinding, wetenschap en praktijk.

Ik ben in 1980 als plantenziektenkundige in Wageningen afgestudeerd, met als afstudeervakken fytopathologie en luchtverontreiniging. In 1995 heb ik de postdoctorale opleiding Industriële marketing aan TU Eindhoven afgerond.

Vanaf 2008 ben ik mij bezig gaan houden met het bedenken van oplossingen voor ecologische problemen. Na enkele vindingen op het gebied van blauwalgbestrijding heb ik in maart 2010 mijn bedrijf Science in Water B.V. opgericht. Daaruit is onderzoek naar de bijensterfte voortgekomen.

Opleiding en ervaring
In 2009 heb ik een plan voor het Markermeer ingediend. Dat is aan de toenmalige staatsscretaris getoond als innovatief voorbeeld. The Economist gaf mij in 2010 een prijs voor het plan om door middel van mosselteelt CO2 vast te leggen. In 2011 werden mij in Nederland 2 octrooien verleend op methoden ter voorkoming van blauwalgen. In 2013 kreeg ik een octrooi, dat ging over een methode van ijzertoediening aan bijenvolken. Dit octrooi is in 2016 ook in de Verenigde Staten verleend. Lees meer »
Visie
Ik zie overal ter wereld al jaren problemen met bijen. Volgens mij moet de oorzaak daarvan in het milieu gezocht worden. Dit gaat ook andere diersoorten aan. Ik heb daarbij vooral gekeken naar de gezondheid van de bijen en ben tot de konklusie gekomen dat de voeding veel meer aandacht verdient. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan een verhoging van het maatschappelijk en economisch rendement voor de mensen die bijen houden. Lees meer »
Expertise en werkwijze
De studie in Wageningen vormde de basis. Met de inzichten in de praktijk heb ik mijn voedingsproduct op de markt gebracht. Door de feedback van imkers ben ik nog dieper in de bijenwereld gedoken. Zie onder Bijenonderzoek. Ik heb zowel met Europese als met Amerikaanse en Afrikaanse imkers gesproken. Over al mijn know-how houd ik tegenwoordig presentaties. Hier hoort men mijn andere benadering en krijg ik feedback en hoor ik wat er leeft. Lees meer »
Recente artikelen (bekijk alle)

Houdt Wageningen wel van Bijen?

Na een jaar van stilzwijgen is in februari 2017  weer een nieuwsbrief van bijen@wur verschenen. Mijn reactie daarop is als volgt. Ik ben het volledig met Wageningen eens dat het … Lees verder Houdt Wageningen wel van Bijen?

Ziekte van Lyme en Borrelia bacteriën

Afgelopen woesndag (15-02-2017) kreeg ik een proefschrift van Alex Wagemakers (AMC, UvA) over de ziekte van Lyme in handen. Hieruit blijkt dat er naast de bekende bacterie Borrelia burgdorferi op … Lees verder Ziekte van Lyme en Borrelia bacteriën

Houd uw bijenvolken sterk, gebruik Ferro-Bee®, gedurende het gehele seizoen.