Ferro-Bee®

Wintersterfte bij bijen is te voorkomen door ijzer aan bijenvolken toe te dienen. Extra ijzer blijkt op meerdere manieren gunstig op bijen uit te werken. Bestrijding van varroa is dan niet meer nodig. Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van onze fundamentele wetenschappelijke inzichten in de processen die ertoe leiden dat bijen doodgaan en verdwijnen.

In de praktijk getest
Met Ferro-Bee® is sinds 2013 door meer dan 200 imkers ervaring opgedaan. Onder zeer verschillende omstandigheden, in meer dan 12 landen. Die praktijkgegevens hebben wij gebruikt om de gebruiksinstructies aan te vullen en de vereiste doseringen nauwkeuriger vast te stellen.

Ferro-Bee® is voor de bijen/bijenvolken een veilig product, wanneer dat volgens de instructies wordt toegediend. Onder alle omstandigheden wordt afgeraden om Ferro-Bee® in combinatie met middelen voor varroabestrijding toe te passen. Ferro-Bee® heeft meerdere werkingen.
Gemakkelijk toe te dienen
Meng Ferro-Bee® met suikersiroop en laat dit enkele uren staan.

Dien Ferro-Bee® aan de bijen toe via een interne of externe feeder.

Doe dit regelmatig, 1x per week, 1x per 2 weken of afhankelijk van de weersomstandigheden (vochtig weer, regen) en afhankelijk van uw waarnemingen (hagelschotbroed, trage bijen, dode bijen in of voor de kast).

U kunt Ferro-Bee® ook eenmalig toedienen via de wintervoeding.
Effecten
Korte termijn – eerst 2 à 3 dagen: Hogere activiteit van de bijen, het versterkt het effect van de toegevoegde suiker

Medium termijn – gedurende de eerste 6 weken: Perfecte broedontwikkeling, minder dode bijen, minder ‘verdwijnen’.

Lange termijn – lagere wintersterfte, bijen in betere conditie na de winter
Recente artikelen (bekijk alle)

Wat is Ferro-Bee®? (video)

Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot … Lees verder Wat is Ferro-Bee®? (video)

Anaerobe processen in bijenvolken

Tot nu zijn de problemen met bijenvolken voornamelijk toegeschreven aan varroa. Ook met betrekking tot wintersterfte wordt steeds de relatie tussen varroa en wintersterfte benadrukt. Vanwege de eenzijdige aandacht voor … Lees verder Anaerobe processen in bijenvolken

Diagnose bijensterfte

De aanstelling van de Lector Bijengezondheid per 15 september is een goed moment om stil te staan bij de stand van zaken rondom het thema Bijensterfte. Met de al jaren … Lees verder Diagnose bijensterfte

Houd uw bijenvolken sterk, gebruik Ferro-Bee®, gedurende het gehele seizoen.